Audyt (rozpoznanie) aktualnego sposobu realizowania potrzeb biznesowych

Proces powstawania raportu

Raport powstaje w oparciu o rozpoznanie aktualnego sposobu funkcjonowania zespołów / procesu realizacji wymagań biznesowych.

Raport zawiera dwa główne elementy – twarde aspekty pracy zwinnej oraz miękkie aspekty pracy zwinnej. 

Twarde aspekty, których przegląd realizuje Dawid Lewandowicz zawierają informacje o procesie pracy, zbieraniu i dekompozycji wymagań czy samych wydarzeń zespołu. Jest to około 75% objętości raportu.

Miękkie aspekty, których przegląd realizuje Joanna Gosk zawierają informacje o dojrzałości zespołu (-ów), relacjach, motywacji. Jest to około 25% objętości raportu.

Przez jakie nasze aktywności tworzymy raport?

  • Obserwacja pracy zespołów – Celem tej aktywności jest możliwość doświadczenia, w jaki sposób zespoły pracują w swoim naturalnym środowisku. Realizujemy to poprzez wizyty na spotkaniach zespołów, podczas których zespoły przygotowują, planują oraz synchronizują swoją pracę, prezentują efekty działań oraz dyskutują o potencjalnych usprawnieniach. Przez wszystkie spotkania pozostajemy w cieniu, aby nie wpływać swoim zachowaniem, komentarzami oraz pytaniami na pracę zespołów. Efektem tej aktywności są spisane przez nas obserwacje dotyczące tego, jak pracuje zespół i panujące relacje między pracownikami. Głównym celem jest identyfikacja obszarów do usprawnień,

 

  • Spotkania z osobami pełniącymi istotne funkcje w projektach / zarządzaniu procesem / rozwoju produktów – Celem tych spotkań jest zbudowanie dodatkowego kontekstu, możliwość zrozumienia niuansów współpracy na linii biznes-IT, poznanie różnych perspektyw oraz relacji tam panujących. Realizujemy ten cel poprzez spotkania z osobami, które pełnią istotne funkcje (np. Project Manager, Product Owner, Scrum Master, lider zespołu, kierownik liniowy). W efekcie takich spotkań rozbudowujemy swoje notatki o dodatkowy kontekst, który zwykle jest nie osiągalny poprzez samą obserwację pracy zespołu (-ów),

 

  • Analiza twardych danych – Celem tej aktywności jest spojrzenie i wyciągnięcie wniosków z miar procesu pracy. Realizujemy ten cel poprzez analizę dostępnych danych opisujących sposób działania zespołu (-ów). Pod uwagę bierzemy na przykład takie miary jak przewidywalność, retrospective process improvement, dług techniczny (dobry i zły), interruptions. Wskaźniki, jeżeli jest to możliwe analizujemy poprzez zastosowanie karty Shewharta.

Jak wygląda raport z rozpoznania w opcji #1?

  • Pisemny raport zawierający najważniejsze obserwacje, obszary do usprawnień
  • Forma – kilkunastostronicowy dokument
  • 4-dniowe rozpoznanie

Jak wygląda raport z rozpoznania w opcji #2?

  • Pisemny raport zawierający kompleksowe obserwacje, obszary do usprawnień oraz rekomendacje
  • Rekomendacje dodatkowo rozbudowane są o materiały rozszerzające na temat możliwych praktycznych sposobów wprowadzenia usprawnień
  • Forma – kilkunastostronicowy dokument
  • 4-dniowe rozpoznanie realizowane zdalnie

Korzyści wynikające z raportu

Zewnętrzne, eksperckie spojrzenie na aktualny sposób organizacji pracy zespołów realizujących potrzeby biznesowe, przygotowane przez doświadczonych konsultantów

Obiektywne wskazanie obszarów do usprawnień

Przygotowane konkretne rekomendacje, mające na celu usprawnienie zaobserwowanych dysfunkcji i potencjalnych obszarów wymagających poprawy

Wskazane priorytety dla rekomendacji (wysoki, średni, niski) ułatwiające dalsze zarządzanie zmianą

Zaproponowane potencjalne kolejne kroki oraz obszary, od których warto rozpocząć usprawnienia
4 dni intensywnego badania

Kim jesteśmy?

Joanna Gosk

Od ponad 15 lat pomagam zespołom i organizacjom rozwijać ich potencjał i przechodzić przez trudne sytuacje, a także proces zmian.

Jestem praktykiem – konsultantem, trenerem, coachem i psychologiem pracującym w biznesie.

Łączę wiedzę z zarządzania z Analizą Transakcyjną – teorią psychologiczną wykorzystywaną w firmach, w której się specjalizuję.

Jestem jedynym w Polsce certyfikowanym Analitykiem Transakcyjnym w dziedzinie organizacji.

Koordynowałam projekty szkoleniowe i rozwojowe dla klientów. Pracowałam z najwyższą i średnią kadrą managerską, zarówno indywidualnie jak i grupowo. Przeprowadziłam ponad 5000 godzin szkoleń dla organizacji.

Dawid Lewandowicz

Pomagam tworzyć efektywne zespoły i udane produkty.

Posiadam prawie 20-letnie doświadczenie związane z wytwarzaniem oprogramowania. Jestem praktykiem – pracuję z zespołami, obszarami i organizacją.

Na początku swojej kariery pracowałem jako analityk, a później jako certyfikowany kierownik projektów (Prince2 Practitioner) w jednym z największych banków w Polsce.
Od 10 lat pracuję jako Agile Consultant (CSP, PSM, PSPO), przy wdrożeniu Agile / poprawie efektywności stosowanych technik / podniesieniu zadowolenia pracowników. W czasie tego okresu pracowałem z ponad 50 zespołami deweloperskimi i biznesowymi. Zrealizowałem również szkolenia dla ~1 tys osób.

Dzięki swojemu doświadczeniu posiadam perspektywę tradycyjnych systemów zarządzania (waterfall) oraz tych opartych o podejście zwinne (agile w różnych wariacjach).

Jestem również wykładowcą Technik Zwinnych na WMiI UAM, współzałożycielem największego w Polsce portalu o metodach zwinnych agile247.pl, oraz jestem współzałożycielem S29 Technologies INC. w Calgary, Kanada.

Co mówią o nas Klienci?

Chcesz poznać więcej szczegółów? Skontaktuj się z nami!

Asia – 606 619 760

Dawid – 692 427 235

Mail – kontakt@agilehints.pl