✋ Kontekst
Daily jest często postrzegane jako spotkanie, które ma na celu synchronizację zespołu deweloperskiego. Odpowiedzi na trzy popularne pytania (co zrobiłem, co będę robił, jakie mam przeszkody), nie dają jednak wsadu do jeszcze jednego, istotnego elementu Daily. Jest nim zaplanowanie prac.
Zespołom, z którymi pracuje często mówię, że Planowanie nie oznacza stworzenia Planu Sprintu na cały okres, ale tylko na najbliższe kilka dni. Dlaczego? Bo właśnie na Daily powinna nastąpić faza dalszego planowania prac, kiedy dany członek (członkowie) zespołu mają (już) „wolne moce przerobowe”. Wtedy to powinno nastąpić dalsze Planowanie – przypisanie kolejnych zadań ze Sprint Backlogu właśnie do tych osób.
Oczywiście są też inne elementy, którymi należy się zaopiekować na Daily, jak na przykład:
– Zmiana formuły Daily z „per osoba” (w której wspominam wyżej), na formułę „per zadanie” – będzie wtedy łatwiejsze Planowanie nowych zadań,
– Pair Programming – może zespół powinien przypisywać zadania nie do konkretnej osoby, ale do dwójki osób?
– Czy w formule „per osoba” mamy wystarczającą informację aby przejść do Planowania?
– Czy w formule „per zadanie”, każdy z członków zespołu zabiera głos i faktycznie realizuje zadania?
– Ile jest zadań realizowanych „pod stołem”, o których na Daily nie rozmawiamy?