✋ Kontekst
Zespoły Deweloperskie nie są stałe. Ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. Jest to sytuacja normalna, która jednak wpływa na jego funkcjonowanie.

Nowa osoba ma swoje oczekiwania i odpowiedzialności. Może także zmienić sposób pracy tego Zespołu. Dlatego przy każdej zmianie składu, Zespół powinien sięgnąć do wcześniej przedyskutowanego kontraktu, omówić go szczegółowo i zmienić go, jeżeli pojawienie się nowej osoby tego wymaga (zwłaszcza Lidera lub Product Ownera / Product Managera). Umożliwi to bardziej płynne zaaklimatyzowania się nowego członka w sposobie pracy i utrzymanie efektywności Zespołu.