✋ Kontekst

Część problemów, na które napotyka zespół może, a wręcz powinna być omówiona wcześniej. Jeżeli pracujemy w iteracjach, to czasami do kolejnej Retrospektywy:

– możemy zapomnieć o problemie,

– może on już się zdezaktualizuje.

Jakie jeszcze widzicie problemy w odkładaniu rozmowy o zauważonej niedogodności? A może przeciwnie do omawianej wskazówki – zespół powinien, tylko na wydarzeniu do tego przeznaczonym rozmawiać o problemach?