✋ Kontekst
Scrum Guide mówi o interdyscyplinarnych i samoorganizujących się zespołach.
Podejściem do uzyskania samoorganizacji zespołu jest zrozumienie, gdzie on się teraz znajduje i „pomoc” (ze strony Lidera, SMa) zespołowi w dojściu do fazy Performig (wg cyklu Tuckmana). Zamiast puszczać zespół swobodnie i tylko obserwować, co się będzie działo, możemy postępować tak, aby dostarczać mu niezbędne „rzeczy” w trakcie jego „docierania się” – wypracowanie kontraktu zespołowego, jasne zdefiniowanie reguł, umożliwienie przez poszczególnych członków zespołu poszukania wspólnych zainteresowań czy wartości (wspólnego „mianownika”), stopniowe wycofywanie się Lidera / SMa, stwarzanie przestrzeni do pokazywania różnic w zespole, doprowadzenie do akceptacji tych różnic przez poszczególne osoby.

Poczytajcie proszę, oprócz książki wywiad z Asią Gosk, psychologiem specjalizujących się w Analizie Transakcyjnej. Są w nim wskazane charakterystyki każdej z faz rozwoju zespołu i co możemy zrobić, aby doprowadzić do fazy Performing, czyli samoorganizacji.