✋ Kontekst

Nawet będąc doświadczoną osobą, która pomaga zespołowi (czy to w roli AC, czy lidera, czy też w innych rolach), warto czasami sięgnąć po podstawy – Scrum Guide, Manifest Agile, itp. Dają one powtórnie inspirację do przemyślenia tego, co się obecnie dzieje w zespole / organizacji- czy na przykład zawsze pracujemy tak, aby działające oprogramowanie było ważniejsze od szczegółowej dokumentacji?