✋ Kontekst

Ale patrząc na rzeczywistość, mało kto się do niego stosuje. Na pewno jest to trudne, ale może też wynika brak jego stosowania z braku uświadomienia sobie problemu. Gerald Weinberg w swojej książce „Quality Software Management: Systems Thinking”, pokazuje bardzo prostą zależność – na każde nowe zadanie zużywamy około 20% naszej efektywności. Na zapomnienie o poprzednim temacie, wgryzienie się w nowe zadanie. Prosto policzyć, że przy 5-6 zadaniach realizowanych w tym samym czasie nasza efektywność spada do zera.
Innym przykładem ilustrującym to zagadnienie jest prezentacja Henrika Kniberga z AgileByExample.
Dokładne widać, że jeżeli skupienie idzie w jedno zadanie, szybciej je potrafimy zakończyć. Oczywiście ma to swoje przełożenie, przede wszystkim na czas realizacji zadań, czyli idąc jeszcze głębiej na przychód firmy.