✋ Kontekst

Wyróżniamy dwa systemy – push i pull. Proces nazywany push to nic innego, jak realizowanie zadań w takiej liczbie, na ile pozwalają Twoje umijętności przy jednoczesnym nie oglądaniu się na pozostałe kroki. „Krok procesu” realizuje maksymalną ilość pracy. Najlepszym i zarazem najprostszym przykładem, obrazującym pracę w systemie push jest zespół deweloperski – programista koduje zadania nie oglądając się na testera, który zazwyczaj nie jest w stanie wszystkich zadań sprawdzić.
Natomiast w systemie pull praca wygląda inaczej. Posługując się przytoczonym już przykładem zespołu deweloperskiego, programista tworzy taką liczbę gotowych do przetestowania zadań, którą tester może obsłużyć. Innym słowy w systemie pull praca ma charakter ciągniony. Tester, będący w procesie za programistą pobiera od niego gotowe zadanie, kiedy skończy bieżące i dopiero wówczas programista zaczyna tworzyć kolejne.
Oba procesy dobrze wyjaśnia podczas ćwiczenia Klaus Leopold – https://www.youtube.com/watch?v=iIc9ttGurUo&t.
Mimo, że system pull wydaje się nieintuicyjny z punktu widzenia liczby „przerobionych” zadań, oraz z mojego doświadczenia – ekstremalnie trudny do implementacji, przynosi on szereg korzyści. Najważniejszymi dla mnie to brak spadku efektywności przy równoczesnym podniesieniu zadowolenia w zespole, poprzez „posiadanie” przez członków zespołu większej ilości czasu (który może być skonsumowany np. na slack time – https://kanbanzone.com/2019/slack-time/).