Nie czekaj z omówieniem problemu do Retrospektywy - wykorzystaj Daily

✋ Kontekst Część problemów, na które napotyka zespół może, a wręcz powinna być omówiona wcześniej. Jeżeli pracujemy w iteracjach, to czasami do kolejnej Retrospektywy:

- możemy zapomnieć o problemie,

- może on już się zdezaktualizuje.

Jakie jeszcze widzicie problemy w odkładaniu rozmowy o zauważonej niedogodności? A może przeciwnie do omawianej wskazówki - zespół powinien, tylko na wydarzeniu do tego przeznaczonym rozmawiać o problemach?