Zaprojektuj feedback loop tak, aby jak najszybciej wykrywać błędy w tworzonym oprogramowaniu

✋ Kontekst

Wyróżnić tu trzeba dwa konteksty pętli zwrotnych (chociaż przeplatają się one ze sobą). Pierwszy, o którym mówi przytoczony hint to kontekst techniczny. Stwierdzeniem, które każdy pewnie słyszał jest, że im błąd zidentyfikujemy później, tym jego naprawa będzie droższa. Błąd szeroko rozumiany, dlatego, że z jednej strony może być to kwestia nie działającego oprogramowania, kiedy użytkownicy nie mogą skorzystać z jakieś funkcji. A drugiej strony, błąd często rozumiany jest przez „zgłaszającego” jako brak jakieś funkcji, która miała być (z tym zagadnieniem wiąże się dłuższa opowieść, dotycząca „przepychanek” między zleceniodawcą a dostawcą).
Drugim zagadnieniem jest pętla informacji zwrotnych na poziomie personalnym. Rozmowy ze współpracownikami, przełożonym dostarczają bardzo cennych wskazówek, jak moje zachowania są odbierane i jakie są oczekiwania. Może to wydarzać w wielu sytuacjach, począwszy od uczestniczenia w procesie pracy (czyli np. realizuje pair programming i dostaję informację zwrotną na poziomie technicznym - ogólnie mówiąc - jaki jest mój kod, oraz na poziomie personalnym - jak się ze mną współpracuje), po luźne rozmowy przy kawie.