Nie czekaj z omówieniem problemu do Retrospektywy - wykorzystaj Daily

✋ Kontekst

Część problemów, na które napotyka zespół może, a wręcz powinna być omówiona wcześniej. Jeżeli pracujemy w iteracjach, to czasami do kolejnej Retrospektywy:

- możemy zapomnieć o problemie,

- może on już się zdezaktualizuje.

Jakie jeszcze widzicie problemy w odkładaniu rozmowy o zauważonej niedogodności? A może przeciwnie do omawianej wskazówki - zespół powinien, tylko na wydarzeniu do tego przeznaczonym rozmawiać o problemach?


Podziel wypracowane na Retrospektywie akcje na długo i krótko trwające

✋ Kontekst

Zespoły na Retrospektywie wypracowują akcje do podjęcia. Niektóre z tych akcji/zadań są do zrobienia relatywnie szybko (np. zastowowanie przez wszystkich w zespole, a nie tylko niektórych jakiegoś przykładowego narzędzia deweloperskiego, albo stosowanie się przez cały zespół do DoD), inne mogą trwać dłużej (albo nawet długo). Przykładem może być np. stwierdzenie przez zespół, że "musimy być bardziej asertywni". Taką akcję warto również przeglądać, jednak nie co Retrospektywę, ale ustalić sobie: - kiedy do niej znowu sięgniemy (kiedy zrobimy, jako zespół jej przegląd), - kto będzie odpowiedzialny nie za realizację tego zadania, ale za przypomnienie o nim w odpowiednim momencie.