Reestymuj zadania, kiedy zmniejszy się poziom chaosu w projekcie

✋ Kontekst

Estymacja (szacowanie) zadań jest procesem z natury niedoskonałym.
Kiedy zespół estymuje zadania (czy to w sposób klasyczny czy relatywny - zobacz również artykuły z portalu agile247.pl), wynik jest daleki od tego, co osiągnie na koniec projektu (w książce są linki do konkretnych badań tego zagadnienia).
Zazwyczaj zadania są niedoszacowane. Powoduje to określone ryzyka, klienci są niezadowoleni, zespół jest zdemotywowany.
Jednym ze sposobów zmniejszenia niepewności określenia estymat (albo inaczej - określenia rzeczywistej daty skończenia pracy), jest szacowanie powtórne.
Bazując na moich (naszych) doświadczeniach rekomenduję Wam, aby dokonywać powtórnego szacowania złożoności / pracochłonności zadań po pewnym czasie, np. po 1 czy 2 miesiącach. Takie podejście zapewni przybliżenie się do prawidłowych estymat, ponieważ zespół będzie już więcej wiedział o domenie (technicznej czy produktowej), w której się porusza.