✋ Kontekst

Bardzo często obserwuję, że warsztaty dotyczące pogłębienia tematu, wypracowania rekomendacji i akcji, kończą się na samym „evencie”.
Bardzo rzadko się zdarza, że wypracowane rzeczy są dalej omawiane – jak idzie ich wdrożenie.
Przygotowałem prosty schemat, który obrazuje, jakie powinien wyglądać proces dotyczący szukania odpowiedzi na różne kwestie / poszukiwania odpowiedzi na pytania.