✋ Kontekst

W czasie Retrospektywy czy innego wydarzenia w życiu Zespołu, które ma prowadzić do poszukiwania problemów, a przede wszystkim ich usprawnień, powstaje lista rzeczy do poprawy. Jest to dość oczywiste. Na kolejnym spotkaniu czasami Zespół sięga do tej listy i okazuje się, że zadania (może tylko ich część), są nie wykonane. Doświadczenie z obserwacji Zespołów podpowiada mi, że zazwyczaj przyczyną jest po prostu brak czasu.
Nie zawsze rozumiemy proces w którym jesteśmy. Z jednej strony, jako Zespół mamy do wykonania zadania rozwojowe (ubrane w OKR lub inne cele). Z drugiej strony mamy jako Zespół zadania z szeroko rozumianego maintenance’u (więcej – https://agile247.pl/maintenance-agile/). Z trzeciej strony są zadania, które wynikają z ~Retrospektywy. I te ostatnie mają zazwyczaj najniższy priorytet. A przecież wszyscy się z tym zgodzimy, że jeżeli nie będziemy usprawniać swojego procesu pracy, to zawsze będziemy mieli problemy (pewnie co raz większe).
Z innej perspektywy – zadania usprawniające proces pracy Zespołu są zadaniami, które wymagają nakładów (w postaci czasu). Często istnieje założenie, że usprawnienia realizują się w tzw. międzyczasie. Czyli osoba odpowiedzialna za daną akcję robi ją, kiedy ma czas wolny. Jeżeli to zderzymy z tym co napisałem wyżej okazuje się, że brak czasu jest prawdziwym i bardzo częstym uzasadniemiem dla nie zrobienia danej akcji (bo czasu po prostu nie ma).
Najprostszym rozwiązaniem jest wyciągnięcie tych zadań „spod stołu”. Pokażmy, że one są. Pokażmy, że one kosztują i traktujmy je równorzędnie z innymi typami zadań.